De vereniging - Mico Mazerswoude

Ga naar de inhoud

De vereniging

De Mico is de ondernemersvereniging van Hazerswoude-dorp. Zo goed als alle ondernemers zijn bij ons aangesloten, denk daarbij aan de winkels, cafĂ©'s maar bijvoorbeeld ook aan de locale krant: de Groene Hart Koerier.  
Samen sterk voor een leefbaar Hazerswoude Dorp
In een kleine dorpskern als Hazerswoude Dorp is het van essentieel belang dat de ondernemers zich goed organiseren. Immers: samen staan we sterk. Om deze reden is de ondernemersvereniging Hazerswoude Dorp opgericht op 5 januari 1982.
De doelstelling van de ondernemersvereniging is het behartigen van de belangen van de zelfstandige ondernemers in het klein- en middelgrote bedrijf en beroep in Hazerswoude Dorp. De vereniging staat open voor alle ondernemers in het klein- en middelgrote bedrijf in Hazerswoude Dorp die doel en grondslag onderschrijven.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
Het onderhouden van contacten met de verschillende bestuursorganen waaronder gemeente en bedrijfschap detailhandel.
Het vertegenwoordigen van de ondernemers in de daarvoor in aanmerking komende commissies.
Het houden van vergaderingen.
Alle andere middelen die tot deze verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.
Bent u enthousiast geworden en wilt u nadere informatie kunt u zich wenden tot ons secretariaat:
Ondernemersvereniging Hazerswoude-Dorp
Postbus 76
2391 AA Hazerswoude Dorp
secretariaat@micohazerswoude.com
Weten door wie het bestuur wordt gevormd?
Middenstands combinatie Hazerswoude dorp
Terug naar de inhoud