Het bestuur - Mico Mazerswoude

Ga naar de inhoud

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuurders, te weten:
voorzitter: Adriaan van der Linde
secretaris: Jolanda van Zanten
penningmeester: Petra de Vries
Algemeen bestuurslid: Vacant

Heeft u vragen?

Mail ons:
secretariaat@micohazerswoude.com
Middenstands combinatie Hazerswoude dorp
Terug naar de inhoud